Procedury – pandemia

W związku z panującą pandemią COVID-19 oraz czując się odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie podczas pobytu w Zajeździe Piłsudski wprowadziliśmy dodatkowe środki prewencyjne, dotyczące utrzymania szczególnej higieny i czystości, mających na celu zminimalizowanie zagrożeń COVID-19.