Wyniki wyboru oferty

Dąbie Kujawskie, 17.09.2021 r.

PPUH EDYTA SŁAWIANOWSKA

REDECZ WIELKI WIEŚ 12

87-890 LUBRANIEC

NIP: 8881244567

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA ZAKUP PIECA CUKIERNICZEGO Z DNIA 06.09.2021
W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ PRZEDSTAWIŁA FIRMA :
KGC BĄKOWSKI ROMAN
ul.MOSTOWA 27, 87-122 GRĘBOCIN
NIP 879-136-46-35
NA KWOTĘ : 59000,00 NETTO
OFERTA UZYSKAŁA 100% PKT.
POWYŻSZA OFERTA SPEŁNIŁA WYMOGI STAWIANE W ZAPYTANIU OFERTOWYM ORAZ UZYSKAŁA NAJWYŻSZĄ ILOŚĆ PUNKTÓW W RAMACH KRYTERIÓW WYBORU OFERT.